Младежки фестивал за научно-техническо творчество „ОТ ВИНТА“ – КОНЦЕПЦИЯ

Идеята за провеждане на мероприятието в България е породена вследствие на анализ на руския опит в областта и участвайки пряко в събития, организирани в Русия в рамките на фестивала „От Винта!“ – МАКС 2015, МАКС 2017, HeliRussia 2017 и др.

През 2017 г. представители на АКФ получиха предложение да организират българска секция на международния фестивал. „От Винта!“ е международен фестивал, който се провежда без прекъсване от 2006 г. насам. В него вземат участие деца, ученици, студенти и млади професионалисти на възраст под 30 г., които са избрани за участие в регионалните етапи. След определяне на резултатите от Фестивала се организира изложба, на която широк кръг от общественици, академични дейци и представители на бизнеса могат да се запознаят с труда на участниците – модели на разностранни въздухоплавателни средства и други обекти на авиационно-космическата техника, сред които: пътнически, военни, спортни, исторически и модерни самолети, космически кораби, междупланетни сонди, навигационни системи, проби от роботика, аерокосмически картини и други произведения.

„От Винта!“ събира представители от целия свят на различни събития в Русия, Чехия, Китай, Индия и др. Мероприятията са посещавани от известни личности от техническите, политически и обществени среди – водещи инженери, космонавти, летци, политици и общественици, което дава възможността на младите изложители да влязат в непосредствен контакт с лица, които могат да подпомогнат експертно или финансово техните разработки.

Основна мисия, която трябва да изпълнява фестивала „От Винта!“, е повишаването на интереса на младите хора – ученици, студенти, докторанти и млади учени, към природните и инженерните науки и провокирането им да повишават своята квалификация. Мисията ще бъде осъществена чрез предоставяне на участниците на поле за изявя, което се проявява във възможността да бъдат показани техни конкретни разработки и научно-технически решения.

Целите на АКФ за организацията на Фестивала са:

  • Намиране на колективи или отделни личности, които се занимават с решаването на напредничави научни и инженерно-технически задачи;
  • Намиране на колективи или отделни личности, които са създали полезни модели, изобретения и изделия с иновативен характер, които могат да бъдат изложени;
  • Гостуване на Фестивала на представители на бизнеса и представители на държавните институции, с цел да се направи връзка между изложителите и хората, които са пряко заинтересовани от тяхната квалификация;

„От Винта!“ е международен фестивал и в него ще вземат участие гости и специалисти от други държави. Това ще позволи на участниците да създадат широки международни контакти и международни проекти. Пример за това е Сдружение АКФ и проектите, които развиваме в сътрудничество със Софийския университет и Московкия Авиационен Институт, а именно – „Полет на летателни апарати в атмосферите на планетите от Слънчевата система“ и „Квадрокоптер-конвертоплан“. Важно е да се отбележи, че организацията на голямо научно-техническо мероприятие предполага наличието на голям обществен интерес.

Тенденциите от последните години в България показват, че страната ни изостава в научно-техническо отношение. Бизнесът у нас и в Европейския съюз изпитва нужда от намиране на висококвалифицирани кадри, докато младите хора не намират достатъчно полета за изява и мотивация да преследват кариера в техническите области. Успешното провеждане в България на международния фестивал „От Винта!“ несъмнено ще има осезаем общественополезен ефект. Сдружение АКФ е ангажирано да подпомага развитието на младите хора у нас, като им предостави възможност да изявят своите способности и да създадат ценни контакти за тяхното бъдеще. Поради тези причини целим да привлечем вниманието на възможно най-широк кръг от съмишленици и доброжелатели, да намерим подкрепа за добрата организация на събитието и да и разгласим многобройните ползи от провеждането на подобен тип мероприятия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *