Контакти

Телефон за връзка:

+359 (894) 466-918

Ел. поща:

aviation.space.forum@gmail.com

nveselinov@yahoo.com

https://www.facebook.com/asforumBulgaria/

Код по БУЛСТАТ: 177176407

Адрес: България, София 1415, ул.“акад. Петър Динеков“ 23, сграда Е1