Физик Стефан Вълков

По-рано тази година сп. Българска наука, които са наши медийни партньори, публикува интервю със Стефан Вълков, така че можем да се запознаем с малко повече от дейността му извън Авиационно-космическият форум.

ПРИЗВАНИЕТО НА НАУЧНИЯ РАБОТНИК Е ДА ТВОРИ – ИНТЕРВЮ СЪС СТЕФАН ВЪЛКОВ

Стефан Вълков завършва 22 СОУ „Г. С. Раковски”. Продължава обучението си във Физически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност Инженерна физика. След това завършва магистратура специалност Микроелектроника и информационни технологии в същия университет. В момента е докторант в института по електроника към БАН и работи върху темата: „Получаване и изследване на титанови алуминиди за високотемпературни износоустойчиви приложения”, с научен ръководител: проф. дфн Петър Петров.

Вие сте записал да учите Инженерна физика. Как се стекоха обстоятелствата тогава, че да Ви заинтригува точно това?

Историята започва още от гимназиалния етап от моето обучение. Тогава, с други съученици се събирахме почти всеки ден след училище, за да решаваме задачи и подобрим математическата си подготовка. Знаете, в 12 клас темата за кандидатстване в университет е доста актуална при повечето ученици. По това време бащата на един съученик и много добър приятел преподаваше физика във Физическия факултет. Ние започнахме да се събираме при него и да учим под негово ръководство. Беше доста интересно, защото той винаги ни даваше задачи, зад които стояха реални физични проблеми. Така, лека-полека, започнах да проявявам интерес към физиката, който се засилваше все повече и повече и след като завърших гимназията логично се озовах във Физическия факултет на СУ.

Какъв беше моментът, в който осъзнахте, че именно това искате да е вашето занимание? Ако не беше това, с какво смятате, че щяхте да се занимавате?

Тези моменти и изживявания със сигурност се причисляват към групата на приятните. В мига, в който осъзнах мащабите и потенциала на науката разбрах, че това ще е моето занимание. Разбира се, физиката е многопрофилна наука. Един физик би могъл да се реализира в най-различни области. Аз винаги съм се интересувал от тематики и проблеми, които имат реално практическо приложение, които са обществено значими и със сигурност моята реализация би се въртяла около области с подобна насоченост…

Още може да прочетете тук.

Източник: Сп. Българска наука