За нас

Сдружение с нестопанска цел с обществена полза – Авиационно-Космически Форум (АКФ) е организация, която се стреми да възстанови имиджа на България като един от лидерите в авиокосмическата сфера.

Страната ни страда от липса на висококвалифицирани кадри – инженери и технолози, за нуждите на разширяващата се индустрия, както и високотехнологични компании, опериращи в авиокосмическия отрасъл. Ние имаме за цел, с подкрепа от страна на обществото, българските, европейските и други институции, да осигурим възможност за обучение и изява на млади хора в български и международни научни и изложбени форуми, проявяващи интерес към техниката и развитието на индустрията в България.

Ние считаме, че е крайно време България да стане пълноправен член на Европейската Космическа Агенция и да заеме достойно място в нея. АКФ и членовете й ще направим всичко възможно да подсигурим за целта кадрови, производствен и финансов ресурс за откриването, обединяването и реализацията на авиокосмически проекти, които гордо да се конкурират с европейските и световните ни партньори.

АКФ подпомага ремонта и модернизацията на Обсерваторията на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, която се намира в източната част на Борисовата градина.

 

Цели на сдружение Авиационно-Космически Форум:

– Възстановяване имиджа на България като един от лидерите в авиокосмическата сфера;

– Сдружението работи само и изключително с обществена полза и с доброволен труд, използвайки финансова и физическа подкрепа от обществото;

– Развитие на високотехнологични проекти и производства;

– Ремонт и модернизация на инфраструктурата на сгради и институции, свързани с научно-техническия прогрес, и популяризиране на науката и техниката;

– Създаване и поддръжка на международни проекти свързани с авиокосмическата наука и техника;

– Участие на ученици, студенти и учени, създали уникални в световен мащаб проекти в международни научни форуми, конференции и изложения;

– Участие на студенти и учени от различни страни в събития, организирани от сдружението;

– Организация на периодични семинари, конференции, изложения и други научно-технически форуми;

– Създаване на контакти със сродни организации от други страни;

– Създаване и поддръжка на интернет платформи за популяризиране на идеите и проектите на сдружението и на други организации и научни институти, свързани с авиокосмическия отрасъл;

– Подкрепа на млади хора, искащи да продължат обучението си по важни за България научни и технически направления в други страни.

Дейност

Устав

Членове

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *