Банкова сметка

Сдружение „Авиационно-Космически Форум“

Банка: Обединена Българска Банка

IBAN: BG13 UBBS 8002 1088 4882 40

BIC: UBBSBGSF