Първо извънредно общо събрание на Сдружение „АКФ“

Днес, 16.09.2017 г., в 15:00 часа в зала 201 на Физическия Факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ с адрес София, ул. Джеймс Баучер № 5, се проведе Първо извънредно … Продължете с четенето на Първо извънредно общо събрание на Сдружение „АКФ“