Международен Авио-Космически Салон 2017

Участие на представители на АКФ на Международния Авио-Космически Салон МАКС 2017 в рамките на фестивала „От Винта!“