Дизайнер Макс Мардари

Дизайнер Макс Мардари е студент – магистър по „Индустриален дизайн“ в Технически Университет – София.